Flash News:
Sri Raghavendra Swamy Mrithika Brindavana

Pooja Details

  S.No
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  Pooja
 • Zodiac Day Pooja
 • Thursday Special Pooja
 • Annadhanam
 • Special Annadhanam
 • Abishega Sankalpam
 • Thani Abishegam (Four Thursdays)
 • Special Abishegam
 • Homam
 • Pushpa sevai
 • Vasthira Sevai for Rayar & Anuman / full
 • Pada Poojai
 • Panaga Samarpanam
 • Naivedyam
 • Thailakappu
 • Palakku Sevai
 • Oonjal Sevai
 • Jaya Archanai
 • Nithya Archanai
 • Deepa Shanthi
 • Pongal Prasadham
 • Sundal Prasadham
 • Annadhanam monthly subscription
 • Gururajar's Hasthodhagam
  Amout INR
 • Rs.600/-
 • Rs.1500/-
 • Rs.6000/-
 • Rs.7000/-
 • Rs.100/-
 • Rs.400/-
 • Rs.3000/-
 • Rs.3000/-
 • Rs.300/-
 • Rs.2500 / 5000
 • Rs.300/-
 • Rs.100/-
 • Rs.300/-
 • Rs.300/-
 • Rs.500/-
 • Rs.500/-
 • Rs.400/-
 • Rs.500/-
 • Rs.400/-
 • Rs.400/-
 • Rs.400/-
 • Rs.300/-
 • Rs.300/-